سند تحول قضایی باید مبنای عملکرد روابط عمومی در قوه قضاییه باشد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از روابط عمومی به عنوان واحد پیشگام و تصمیم ساز در تحقق سند تحول قضایی برشمرد و گفت: سند تحول قضایی باید مبنای عملکرد روابط عمومی در قوه قضاییه باشد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: سند تحول قضایی باید مبنای عملکرد روابط عمومی در قوه قضاییه باشد