زمان بندی حرکت قطار‌ها در مترو تهران و حومه به روال عادی بازگشت

قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از به روال عادی بازگشتن زمان بندی حرکت قطار‌ها در مترو تهران و حومه خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: زمان بندی حرکت قطار‌ها در مترو تهران و حومه به روال عادی بازگشت