لهستان به اشتباه شش شناگر اضافی به المپیک توکیو فرستاد

لهستان به اشتباه شش شناگر اضافی به المپیک توکیو فرستاد
بی بی سی فارسی
لهستان به اشتباه شش شناگر اضافی به المپیک توکیو فرستاد۸ ساعت پیش

منبع تصویر، Getty Images

لهستان که به اشتباه تعداد زیادی شناگر برای مسابقات المپیک توکیو فرستاده بود، مجبور به بازگرداندن شش شناگر شده است.

لهستان در ابتدا ۲۳ شناگر را انتخاب کرده بود اما بر اساس قوانین فینا، فدراسیون بین‌المللی شنا تنها ۱۷ شناگر این کشور مجوز ورود به مسابقات را پیدا کرده بودند.

رئیس فدراسیون شنا لهستان از اتفاق پیش آمده عذرخواهی کرده و گفته است خشم و عصبانیت شناگرانی را که مجبور به بازگشت شده‌اند، درک می‌کند.

  • شناگر ژاپنی با سرطان خون مبارزه کرد و سهمیه المپیک گرفت
  • راز قهرمانی که به رکورد دو هزار ساله المپیک رسید
  • ستاره ایتالیایی المپیک، مرد درحال غرق شدن را نجات داد

او در بیانیه‌اش گفت: "از اوضاع پیش آمده بسیار متاسف و ناراحت هستم."

"چنین وضعیتی نباید رخ می‌داد و واکنش شناگران، احساسات آنها و حمله به فدراسیون شنای لهستان برای من قابل درک و توجیه است."

آلیتسیا توش یکی از شش ورزشکار برگردانده شده است که در المپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ حضور داشت و خشم خود را از این اشتباه در شبکه های اجتماعی بیان کرده است.

او در فیسبوک نوشت: "تصور کن پنج سال از زندگی خود را وقف (تمرین برای حضور در المپیک) کردی و برای یک بار دیگر حضور در مهمترین رویداد ورزشی تلاش می‌کنی، زندگی خصوصی و کار را رها کردی ولی یک اشتباه تمام فداکاری خودت و خانواده را بر باد می‌دهد."

ماتئوش شوانیک یکی دیگر از شناگران برگردانده شده هم در اینستاگرامش نوشت: "من از آنچه اتفاق افتاده بسیار شوکه شده‌ام. این یک وضعیت مسخره‌ای است که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. در واقع، من هنوز امیدوارم که از این کابوس بیدار شوم."

بیشتر شناگران تیم لهستان در نامه سرگشاده‌ای خواهان استعفای مقامات فدراسیون شنای لهستان شده‌اند.

شنا پس از ورزش‌های دو و میدانی، پر مدال‌ترین رشته ‌در المپیک به شمار می‌رود که گاهی تکلیف پرمدال‌ترین کشور در مسابقات این رشته تعیین و گاهی موجب می‌شود یک شناگر به تنهایی از مجموع کاروان ورزشی یک کشور بیشتر مدال کسب کند.

در المپیک توکیو در مجموع مسابقات شنای مردان و زنان در ۳۷ رشته برگزار می‌شود؛ ۱۸ رشته برای هر یک و یک رشته ۴ در ۱۰۰ متر مختلط.

  • خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

لهستان به اشتباه شش شناگر اضافی به المپیک توکیو فرستاد

شنا، عکس آرشیو

منبع تصویر، Getty Images

لهستان که به اشتباه تعداد زیادی شناگر برای مسابقات المپیک توکیو فرستاده بود، مجبور به بازگرداندن شش شناگر شده است.

لهستان در ابتدا ۲۳ شناگر را انتخاب کرده بود اما بر اساس قوانین فینا، فدراسیون بین‌المللی شنا تنها ۱۷ شناگر این کشور مجوز ورود به مسابقات را پیدا کرده بودند.

رئیس فدراسیون شنا لهستان از اتفاق پیش آمده عذرخواهی کرده و گفته است خشم و عصبانیت شناگرانی را که مجبور به بازگشت شده‌اند، درک می‌کند.

او در بیانیه‌اش گفت: "از اوضاع پیش آمده بسیار متاسف و ناراحت هستم."

"چنین وضعیتی نباید رخ می‌داد و واکنش شناگران، احساسات آنها و حمله به فدراسیون شنای لهستان برای من قابل درک و توجیه است."

آلیتسیا توش یکی از شش ورزشکار برگردانده شده است که در المپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ حضور داشت و خشم خود را از این اشتباه در شبکه های اجتماعی بیان کرده است.

او در فیسبوک نوشت: "تصور کن پنج سال از زندگی خود را وقف (تمرین برای حضور در المپیک) کردی و برای یک بار دیگر حضور در مهمترین رویداد ورزشی تلاش می‌کنی، زندگی خصوصی و کار را رها کردی ولی یک اشتباه تمام فداکاری خودت و خانواده را بر باد می‌دهد."

ماتئوش شوانیک یکی دیگر از شناگران برگردانده شده هم در اینستاگرامش نوشت: "من از آنچه اتفاق افتاده بسیار شوکه شده‌ام. این یک وضعیت مسخره‌ای است که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. در واقع، من هنوز امیدوارم که از این کابوس بیدار شوم."

بیشتر شناگران تیم لهستان در نامه سرگشاده‌ای خواهان استعفای مقامات فدراسیون شنای لهستان شده‌اند.

شنا پس از ورزش‌های دو و میدانی، پر مدال‌ترین رشته ‌در المپیک به شمار می‌رود که گاهی تکلیف پرمدال‌ترین کشور در مسابقات این رشته تعیین و گاهی موجب می‌شود یک شناگر به تنهایی از مجموع کاروان ورزشی یک کشور بیشتر مدال کسب کند.

در المپیک توکیو در مجموع مسابقات شنای مردان و زنان در ۳۷ رشته برگزار می‌شود؛ ۱۸ رشته برای هر یک و یک رشته ۴ در ۱۰۰ متر مختلط.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

لهستان به اشتباه شش شناگر اضافی به المپیک توکیو فرستاد

شنا، عکس آرشیو

منبع تصویر، Getty Images

لهستان که به اشتباه تعداد زیادی شناگر برای مسابقات المپیک توکیو فرستاده بود، مجبور به بازگرداندن شش شناگر شده است.

لهستان در ابتدا ۲۳ شناگر را انتخاب کرده بود اما بر اساس قوانین فینا، فدراسیون بین‌المللی شنا تنها ۱۷ شناگر این کشور مجوز ورود به مسابقات را پیدا کرده بودند.

رئیس فدراسیون شنا لهستان از اتفاق پیش آمده عذرخواهی کرده و گفته است خشم و عصبانیت شناگرانی را که مجبور به بازگشت شده‌اند، درک می‌کند.

او در بیانیه‌اش گفت: "از اوضاع پیش آمده بسیار متاسف و ناراحت هستم."

"چنین وضعیتی نباید رخ می‌داد و واکنش شناگران، احساسات آنها و حمله به فدراسیون شنای لهستان برای من قابل درک و توجیه است."

آلیتسیا توش یکی از شش ورزشکار برگردانده شده است که در المپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ حضور داشت و خشم خود را از این اشتباه در شبکه های اجتماعی بیان کرده است.

او در فیسبوک نوشت: "تصور کن پنج سال از زندگی خود را وقف (تمرین برای حضور در المپیک) کردی و برای یک بار دیگر حضور در مهمترین رویداد ورزشی تلاش می‌کنی، زندگی خصوصی و کار را رها کردی ولی یک اشتباه تمام فداکاری خودت و خانواده را بر باد می‌دهد."

ماتئوش شوانیک یکی دیگر از شناگران برگردانده شده هم در اینستاگرامش نوشت: "من از آنچه اتفاق افتاده بسیار شوکه شده‌ام. این یک وضعیت مسخره‌ای است که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. در واقع، من هنوز امیدوارم که از این کابوس بیدار شوم."

بیشتر شناگران تیم لهستان در نامه سرگشاده‌ای خواهان استعفای مقامات فدراسیون شنای لهستان شده‌اند.

شنا پس از ورزش‌های دو و میدانی، پر مدال‌ترین رشته ‌در المپیک به شمار می‌رود که گاهی تکلیف پرمدال‌ترین کشور در مسابقات این رشته تعیین و گاهی موجب می‌شود یک شناگر به تنهایی از مجموع کاروان ورزشی یک کشور بیشتر مدال کسب کند.

در المپیک توکیو در مجموع مسابقات شنای مردان و زنان در ۳۷ رشته برگزار می‌شود؛ ۱۸ رشته برای هر یک و یک رشته ۴ در ۱۰۰ متر مختلط.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: المپیک توکیو| رقابت عالمیان با نماینده انگلیس در دور اول مقدماتی