تاکنون ۱۱ نفر از منتخبان شورای شهر کرج به پویش دانشجویان پاسخ دادند / چرا شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی مهم است؟

تاکنون ۱۱ نفر از منتخبان شورای شهر کرج به پویش دانشجویان پاسخ دادند / چرا شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی مهم است؟
خبرگزاری دانشجو

محمدرضا فلاحی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درخصوص پویش دانشجویان البرزی برای شفافیت مالی منتخبان شورای اسلامی شهر کرج، اظهار کرد: ضرورت شفافیت‌های مالی و عملکردی مسئولان از این جهت است که اگر شفافیت وجود نداشته باشد، مشاهده، تشخیص و یافتن فساد، تقریبا سخت و ناشدنی است.

فلاحی بیان کرد: شفافیت و ایجاد محدودیت در منابع مالی انتخاباتی با ابزار نظارت‌های مردمی، مهم‌ترین راه حل برای حذف پول‌های ناحق و کثیف از انتخابات است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز با تأکید براینکه در شفافیت مالی به دنبال رسیدن به راه‌هایی هستیم که نمایندگان و منتخبان مردم وامدار کانون‌های قدرت و ثروت نباشند، افزود: این شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی هر نامزد است که خود می‌تواند موجب جلوگیری ازخدشه کردن در اصل برابری و اجازه دادن به باند‌های قدرت و ثروت برای تاثیرِ خلاف در آراء و تبدیل شدن نماینده‌های حمایت شده به کارگزار حمایت کننده، شود.

وی مدیریت تعارض منافع را اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از بستر‌های فسادزا دانست و افزود: در واقع کاهش محدودیت بر فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیداها، در ازای افشای هویتِ منابع مالی، مکانیزمی شفاف ایجاد خواهد کرد که درآن کاندیدای حمایت شده درصورت پیروزی، از داشتن حق رای در هر آنچه که می‌تواند موجب تامین منافع حمایت کننده (ذی نفع) باشد، محروم می‌شود.

فلاحی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ نفر از منتخبان شورای اسلامی شهر کرج هزینه هیا تبلیغاتی خود را شفاف سازی کرده اند، افزود: براساس اطلاعاتی که منتخبان داده اند، اسدیان، کمتر از ۳۰ میلیون تومان، منعمی، ۵۰ میلیون تومان، اعتصامی، حدود ۳۰ میلیون تومان، قاسمپور، حدود ۴۰ میلیون تومان، چپردار، ۴۵ میلیون تومان، مهاجری، ۲۶ میلیون تومان، محمدی، ۶۰ میلیون تومان، رحیمی، ۷۸ میلیون تومان، قهرمانی صارم، ۹۰ میلیون تومان و حاجی قاسمی، ۱۵۸ میلیون تومان برای رسیدن به صندلی‌های پارلمان شهری در کرج، هزینه کرده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه و تا این لحظه سعیدی سیرایی و سعیدی، واکنشی به این پویش دانشجویی نشان نداده اند، اما امیدواریم به زودی هزینه‌های خود را شفاف کنند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز به تبیین دیدگاه‌ها درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پرداخت و گفت: نگاه اول هر نوع و به هر میزان، کمک مالی و امکاناتی به نامزد‌ها را یکی از بستر‌های فساد می‌داند و معتقد است که این کمک‌ها با مخدوش شدن اصل برابری، به ثروتمندان و اصحاب قدرت و ثروت، اجازه تاثیر گذاری بر آرای عمومی را می‌دهد، پس به محدودیت کامل در این زمینه اعتقاد دارد.

وی ادامه داد: نگاه دوم هر گونه محددیت در زمینه کمک به نامزد‌ها و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را درست نمیداند و معتقد است آن چه اهمیت دارد این است که نامزد در صورت موفقیت، تبدیل به کارگزار منافع تامین کننده نشود.

فلاحی گفت:نگاه سوم که نگاهی درست و منطقی است نیز معتقد است که کاهش محدودیت بر فعالیت نامزد‌ها و طرفدارانشان، قابل پذیرش است، اما می‌افزاید که در عوض برداشتن محدودیت در کمک‌های مالی، نامزد‌ها باید مجبور باشند که هویت کمک کنندگان به ستاد‌های انتخاباتی شان را افشا کنند و در صورت انتخاب، در آنچه مستقیما موجبِ تامین منافع کمک کنندگان شود در آن جایگاه، حق تصمیم گیری ندارند. منظور دقیق ما، همین نگاه سوم است.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: تاکنون ۱۱ نفر از منتخبان شورای شهر کرج به پویش دانشجویان پاسخ دادند / چرا شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی مهم است؟