بازداشت اعضای شورای شهر شنبه در بوشهر

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بازداشت اعضای شورای شهر شنبه در بوشهر