دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون کارمندان بانک‌ها

دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون کارمندان بانک‌ها
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وزیر بهداشت در نامه‌ای به علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر واکسیناسیون کارمندان بانک‌ها تاکید کرد.

نمکی در این نامه آورده است:

"پیرو مکاتبات قبلی و باتوجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون کشور و آسیب پذیری کارمندان محترم بانکها، به خصوص آنان که در تماس مستقیم با ارباب رجوع هستند، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا واکسیناسیون این گروه از اوایل هفته آینده شروع گردد.

هماهنگی با مدیران محترم بانک‌های دولتی و خصوصی، ثبت نام و استفاده از فضا‌های مناسب در آن مجموعه، به گونه‌ای که ضمن حفظ نظم در سرعت واکسیناسیون دیگر گروه‌های هدف تأثیرگذار نباشد، بسیار حائز اهمیت است. "

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: نامه سرگشاده خانه سینما به وزیر بهداشت برای اولویت در واکسیناسیون