هم افزایی میان دادگاه‌های تجدید نظر، محاکم و دادسرا امری ضروری است

رئیس دادگستری کل استان زنجان گفت: هم افزایی و تعامل میان دادگاه‌های تجدید نظر، محاکم و دادسرا برای تسریع دراتخاذ تصمیم و تسهیل در امور مراجعین امری ضروری است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: هم افزایی میان دادگاه‌های تجدید نظر، محاکم و دادسرا امری ضروری است