قرار گرفتن انگلیس در کنار رژیم بدنام اسرائیل نشان دهنده جایگاهش در نظام بین الملل است

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: قرار گرفتن انگلیس در کنار رژیم بدنام اسرائیل نشان دهنده جایگاهش در نظام بین الملل است