روزنامه آرمان: مگر نگفتید داخل واکسن فایزر و مدرنا وسایل جاسوسی است؟ پس چرا وارداتش آزاد شد؟ - Gooya News

روزنامه آرمان: مگر نگفتید داخل واکسن فایزر و مدرنا وسایل جاسوسی است؟ پس چرا وارداتش آزاد شد؟ - Gooya News
گویا

روزنامه آرمان نوشت: اجازه واردات واکسن فایزر و مدرنا صادر شده است.خبری که البته بعد از گذشت بیش از یکسال تاخیر و غوطه ور شدن ایران در امواج سهمگین موج پنجم کرونا که برخی از آن به عنوان قتلگاه آخر الزمانی یاد می‌کنند بیشتر از هر زمانی این سوال را مطرح می‌سازد که چرا زودتر چنین نکردید؟

اگر بنا بود با صدور مجوز از آنچه که منابع مجاز خوانده می‌شود ورود فایزرو مدرنا حل شود، چرا اکنون که مستاصل از اداره این فاجعه در برابر مردم بی رمق از ادامه تاب‌آوری روزها هستید، چنین می‌گویید و چرا پس تاکنون خبری از فایزر نبوده؟

از اولین روزهای واکسیناسیون در جهان چه بر سر ایران آمد و چگونه سیاسی کاری‌ها وضعیت را به چنین روزی رساند. اکنون اما در حالی سخن از مجوز فایزر و مدرنا می‌شود که هیچ کس آن همه حرف‌های عجیب و غریب درباره این واکسن‌ها را از یاد نبرده. حتی آن کسی که می‌گفــت ممکن است در این واکسن‌ها وسایل جاسوسی جاساز شده باشند. آن نامه 2500 تایی به دولت که با صراحت از نام این دو واکسن یاد شده و نوشته بودند که این واکسن‌ها غیر قابل اعتماد است و به نوعی خواستند از ورود آن‌ها جلوگیری شود را هم کسی از یاد نمی‌برد. تمام دغدغه آن 2500 نفر از جمله وزیر بهداشت پیشنهادی امروز(!) آن بود که دولت، قبل از واردات به کشور به اینکه چه واکسنی وارد می‌کند دقت کند آن‌ها به جایش فایزر و مدرنای مورد تایید سازمان جهانی بهداشت را پس می‌زدند.

نتیجه آن لجبازی‌های رسانه‌ای و غیر مسئولانه که به نوعی بازی با جان مردم بود، باعث شد تا واکسن‌ها از چین و روسیه‌ای که البته هنوز تایید سازمان‌های جهانی بهداشت را نداشتند، وارد شود.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: روزنامه آرمان: مگر نگفتید داخل واکسن فایزر و مدرنا وسایل جاسوسی کار گذاشته اند؟ پس چرا وارداتش آزاد شد؟