آشنایی با هنرمند عاشورایی؛ عبدالرضا چارئی

در این مجموعه نگاهی اجمالی بر زندگی عبدالرضا چارئی از هنرمندان عاشورایی و چند اثر هنری او داریم.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: آشنایی با هنرمند عاشورایی؛ عبدالرضا چارئی