بحران کرونا در آمریکا؛ پیش بینی مرگ ۱۰۰ هزار نفر دیگر تا ماه دسامبر

موج جدید کرونا سراسر آمریکا را درنوردیده و ایالت های جنوبی را به شدت وارد بحران بهداشتی کرده است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بحران کرونا در آمریکا؛ پیش بینی مرگ ۱۰۰ هزار نفر دیگر تا ماه دسامبر