اجرای سبک به یاد ماندنی به زبان عربی توسط محمود کریمی در شب دوم عزاداری حسینیه داودالعاشور بصره

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: اجرای سبک به یاد ماندنی به زبان عربی توسط محمود کریمی در شب دوم عزاداری حسینیه داودالعاشور بصره