مداحی محمود کریمی با موضوع محور مقاومت به زبان عربی در شب سوم عزاداری حسینیه داودالعاشور بصره

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: مداحی محمود کریمی با موضوع محور مقاومت به زبان عربی در شب سوم عزاداری حسینیه داودالعاشور بصره