۳۲ فعالیت برای حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش استثنایی تدوین شد

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برنامه‌های حوزه تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در محل سالن کنفرانس سازمان آموزش و پرورش استثنایی بررسی شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ۳۲ فعالیت برای حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش استثنایی تدوین شد