رئیسی: گام پنجم طرح شهید سلیمانی بر اساس واکسیناسیون جمعی برنامه ریزی شده است

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: رئیسی: گام پنجم طرح شهید سلیمانی بر اساس واکسیناسیون جمعی برنامه ریزی شده است