بخشودگی مالیاتی ۵۵۰ میلیارد ریالی شرکت تولیدی در تاکستان با ورود دادستانی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بخشودگی ۵۵۰ میلیارد ریالی شرکت های تولیدی در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بخشودگی مالیاتی ۵۵۰ میلیارد ریالی شرکت تولیدی در تاکستان با ورود دادستانی