بی‌بی‌سی فارسی و ایرانیان، محمدحسین صدیق یزدچی - Gooya News

یادداشت زیر را می‌نویسم تا ایرانیان به نقش تخریب فکری و آشفته سازی درک و آگاهی فرهنگی، سیاسی ایرانیان از سوی این رسانه‌ی فارسی زبان، هشیار و هشیار تر گردند. نمونه هائی از فعالیّت‌های خبری و گزارش و تفسیر سیاسی بی بی سی را نشان می‌دهم تا ایرانیان بدانند که این رسانه هرگز در برون رفت توده‌های ایرانی از چاله هرزهای سنت فکری‌شان نه کوشیده، بلکه فاجعه بارتر آنکه به نوعی و با شیوه هائی ریاکارانه در کار و کوشش بقای ضّد ارزشهای سنت فکری و دین بنیاد ایرانی بوده. کوششهائی که بی بی سی فارسی با مجموعه‌ی برنامه‌هایش به پیشگیری تحوّل جامعه‌ی ایران اقدام کرده. نمونه هائی محدود از عمر رسانه‌ای بی بی سی را یاد می‌کنم تا ایرانیان بدانند که دستگاه سخن پراکنی بی بی سی فارسی در هیچ دوره‌ای از عمر خبر رسانی خود، هرگز و فقط رادیوئی خبررسان یا گذرشگر نبوده. اما چرا به رغم این سیاست یا سیاست‌های مخّرب رسانه‌ای (مخرّب برای مای ایرانی)، بی بی سی برای ایرانیان جذابیّت داشته؟ آن چیزی ست که باید درباره‌اش سخن گفت.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: کدام کشورهای اروپایی مسافران واکسینه شده با «سینوفارم» را می‌پذیرند؟