تغییرات اقلیمی؛ جهان دو برابر قبل روزهای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد تجربه می‌کند

تجزیه و تحلیل جهانی بی بی سی نشان می‌دهد در مقایسه با دهه ۱۹۸۰، تعداد روزهای بسیار گرم هر سال که دمای هوا به ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد دو برابر شده است.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: ۲۰۰ میلیون مهاجرت داخلی تا سال ۲۰۵۰ تحت تاثير تغییرات اقلیمی / تغییرات آب و هوایی: تعداد روزهای بسیار گرم هر سال دو برابر شده