آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در کشور تا امروز

آفتاب‌‌نیوز :

بنابر اعلام وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

- اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۵۵۹۹

- اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۷۷۱۳

- سینوفارم نوبت اول: ۱۸۰۷۱۶۰۲

- سینو فارم نوبت دوم: ۹۵۵۶۱۳۷

- بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹

- بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

- آسترازنکا نوبت اول: ۳۸۷۹۱۲۳

- آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۴۰۹۰۰

- برکت نوبت اول: ۲۶۲۸۰۷۱

- برکت نوبت دوم: ۱۲۵۳۷۹۹

- مجموع نوبت اول: ۲۵۰۹۳۷۸۴

- مجموع نوبت دوم: ۱۲۷۷۲۷۶۷

بر این اساس کل واکسن تزریق شده ۳۷۸۶۶۵۵۱ دز است.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: آغاز واکسیناسیون ۱۷ ساله‌ها با واکسن‌های خاص از هفته آینده/ خروج از کشور مشروط به تزریق دو دوز واکسن خواهد شد