دستگاه قضایی جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبین برخورد قاطع می‌کند

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: دستگاه قضایی جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبین برخورد قاطع می‌کند

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: دستگاه قضایی جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبین برخورد قاطع می‌کند