بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از حوزه قضایی چالدران

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از حوزه قضایی چالدران