اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شد

نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با حضور دستگاه‌های متولی در دادگستری استان تهران برگزار شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شد