یاقوت زرد دنا کام کشاورزان را شیرین نکرد/ پای دلال در میان است

یاقوت زرد دنا کام کشاورزان را شیرین نکرد/ پای دلال در میان است
خبرگزاری مهر
دریافت 92 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: یاقوت زرد دنا کام کشاورزان را شیرین نکرد/ پای دلال در میان است

موضوعات مرتبط: یاقوت شیرین دلال