واکسیناسیون کرونا به ایستگاه خانواده‌ کارکنان اتوبوسرانی رسید

واکسیناسیون کرونا به ایستگاه خانواده‌ کارکنان اتوبوسرانی رسید
خبر آنلاین

با پیگیری‌های مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، فرآیند واکسیناسیون اعضای خانواده کارکنان شرکت واحد از روز گذشته آغاز شده است.

پس از اتمام واکسیناسیون کارکنان  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با پیگیری‌های مهندس محمود ترفع، شرایط واکسیناسیون برای اعضای خانواده کارکنان نیز فراهم شد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، همکاران می‌توانند پس از اخذ معرفی‌نامه از سوی شورای اسلامی کار محل خدمت خود، برای تزریق واکسن به مرکز واکسیناسیون شرکت واحد واقع در سامانه جانبازان و معلولان مراجعه کنند. 
اعضای واجد شرایط خانواده کارکنان برای انجام واکسیناسیون به شرح زیر اعلام شده است:
۱- همسر و فرزندان (بالای ۱۸ سال)
۲- خواهر و برادر مجرد بالای ۱۸ سال 
۳- والدین همکار و والدین همسر

۲۳۵۲۳۳

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: واکسیناسیون کرونا به ایستگاه خانواده‌ کارکنان اتوبوسرانی رسید