قیمت انواع خودروی نوستالژیک در بازار/پیکان ٢٣ ساله چند؟

قیمت انواع خودروی نوستالژیک در بازار/پیکان ٢٣ ساله چند؟
خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، قیمت انواع خودروی نوستالژیک پیکان در بازار در جدولی که اقتصاد آنلاین منتشر کرده ، آمده است:

٢٢٣٢٢٣

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: قیمت انواع خودروی نوستالژیک در بازار/پیکان ٢٣ ساله چند؟