تانکرهای حامل سوخت ایرانی وارد لبنان شدند

تانکرهای حامل سوخت ایرانی وارد لبنان شدند
خبرگزاری مهر
دریافت 20 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: تانکرهای حامل سوخت ایرانی وارد لبنان شدند

موضوعات مرتبط: ایرانی لبنان حامل سوخت