صدور اولین شناسنامه برای فرزندان بامادر ایرانی و پدرخارجی در سوئد

صدور اولین شناسنامه برای فرزندان بامادر ایرانی و پدرخارجی در سوئد
خبرگزاری مهر

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: صدور اولین شناسنامه برای فرزندان بامادر ایرانی و پدرخارجی در سوئد