واکسیناسیون ۹۰ درصد سربازان پلیس پیشگیری پایتخت

رئیس پلیس پیشگیری تهران از واکسیناسیون ۹۰ درصد از سربازان این پلیس خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: واکسیناسیون ۹۰ درصد سربازان پلیس پیشگیری تهران