استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان

استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان
بی بی سی فارسی
استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان۶ ساعت پیش

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

در پی افزایش انتقادها از نحوه خارج کردن مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند از افغانستان، سیگرید کاگ، وزیر امور خارجه این کشور، از سمت خود کناره گیری کرده است.

پارلمان هلند با تصویب بیانیه ای از ''واکنش کند '' دولت این کشور در خارج کردن مترجمان افغان انتقاد کرده بود.

به گفته نمایندگان پارلمان هلند، صدها تن از شهروندان افغان که واجد شرایط انتقال به این کشور بودند، همچنان در افغانستان هستند.

در پی سقوط کابل، دولت هلند نزدیک به ۲۰۰۰ افغان را به این کشور منتقل کرده است.

این افراد به طور عمده مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند در افغانستان و اعضای خانواده هایشان هستند.

به گفته خانم سیگرید، او از ''عملکرد دولت دانمارک دفاع می کند ولی به رای نمایندگان احترام می گذارد. ''

  • دبیرکل سازمان ملل: تصور اینکه سازمان ملل مشکلات افغانستان را حل کند 'خواب و خیال' است
  • 'احمد مسعود برای جلب کمک آمریکا یک گروه لابیگر آمریکایی را به کار گرفته است'
  • عبدالغنی برادر گزارش‌ها از جراحت خود در درگیری داخلی را تکذیب کرد

او همچنین پذیرفت که واکنش دولت به رخدادهای افغانستان ''آشفته '' بوده است.

به گفته خانم کاگ، ''فرضیات درباره رخدادهای افغانستان غلط بود. ''

به گفته او پیروزی سریع طالبان همه از جمله خود طالبان را بهت زده کرد.

خانم کاگ گفت: ''پارلمان به این نتیجه رسیده است و کابینه به طور مسوولانه عمل نکرده است... اگر با سیاست دولت مخالفت شود، وزیر مربوط باید برود. ''

سیگرید کاگ، نخستین وزیر خارجه یک کشور غربی است که در واکنش به رخدادهای افغانستان استعفا می دهد.

پیش از این، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دامنیک راب وزیر امور خارجه این کشور را که در زمان سقوط کابل در مرخصی به سر می برد، با تغییر سمت به وزارت دادگستری منصوب کرده بود.

استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

در پی افزایش انتقادها از نحوه خارج کردن مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند از افغانستان، سیگرید کاگ، وزیر امور خارجه این کشور، از سمت خود کناره گیری کرده است.

پارلمان هلند با تصویب بیانیه ای از ''واکنش کند '' دولت این کشور در خارج کردن مترجمان افغان انتقاد کرده بود.

به گفته نمایندگان پارلمان هلند، صدها تن از شهروندان افغان که واجد شرایط انتقال به این کشور بودند، همچنان در افغانستان هستند.

در پی سقوط کابل، دولت هلند نزدیک به ۲۰۰۰ افغان را به این کشور منتقل کرده است.

این افراد به طور عمده مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند در افغانستان و اعضای خانواده هایشان هستند.

به گفته خانم سیگرید، او از ''عملکرد دولت دانمارک دفاع می کند ولی به رای نمایندگان احترام می گذارد. ''

او همچنین پذیرفت که واکنش دولت به رخدادهای افغانستان ''آشفته '' بوده است.

به گفته خانم کاگ، ''فرضیات درباره رخدادهای افغانستان غلط بود. ''

به گفته او پیروزی سریع طالبان همه از جمله خود طالبان را بهت زده کرد.

خانم کاگ گفت: ''پارلمان به این نتیجه رسیده است و کابینه به طور مسوولانه عمل نکرده است... اگر با سیاست دولت مخالفت شود، وزیر مربوط باید برود. ''

سیگرید کاگ، نخستین وزیر خارجه یک کشور غربی است که در واکنش به رخدادهای افغانستان استعفا می دهد.

پیش از این، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دامنیک راب وزیر امور خارجه این کشور را که در زمان سقوط کابل در مرخصی به سر می برد، با تغییر سمت به وزارت دادگستری منصوب کرده بود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

استعفای وزیرخارجه هلند در واکنش به رخدادهای افغانستان

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

وزیر خارجه دانمارک می گوید قبول دارد که دولت مسوولانه عمل نکرده است

در پی افزایش انتقادها از نحوه خارج کردن مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند از افغانستان، سیگرید کاگ، وزیر امور خارجه این کشور، از سمت خود کناره گیری کرده است.

پارلمان هلند با تصویب بیانیه ای از ''واکنش کند '' دولت این کشور در خارج کردن مترجمان افغان انتقاد کرده بود.

به گفته نمایندگان پارلمان هلند، صدها تن از شهروندان افغان که واجد شرایط انتقال به این کشور بودند، همچنان در افغانستان هستند.

در پی سقوط کابل، دولت هلند نزدیک به ۲۰۰۰ افغان را به این کشور منتقل کرده است.

این افراد به طور عمده مترجمان و کارکنان محلی ارتش هلند در افغانستان و اعضای خانواده هایشان هستند.

به گفته خانم سیگرید، او از ''عملکرد دولت دانمارک دفاع می کند ولی به رای نمایندگان احترام می گذارد. ''

او همچنین پذیرفت که واکنش دولت به رخدادهای افغانستان ''آشفته '' بوده است.

به گفته خانم کاگ، ''فرضیات درباره رخدادهای افغانستان غلط بود. ''

به گفته او پیروزی سریع طالبان همه از جمله خود طالبان را بهت زده کرد.

خانم کاگ گفت: ''پارلمان به این نتیجه رسیده است و کابینه به طور مسوولانه عمل نکرده است... اگر با سیاست دولت مخالفت شود، وزیر مربوط باید برود. ''

سیگرید کاگ، نخستین وزیر خارجه یک کشور غربی است که در واکنش به رخدادهای افغانستان استعفا می دهد.

پیش از این، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، دامنیک راب وزیر امور خارجه این کشور را که در زمان سقوط کابل در مرخصی به سر می برد، با تغییر سمت به وزارت دادگستری منصوب کرده بود.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: وزیر خارجه هلند به دنبال انتقادات از نحوه تخلیه افراد از افغانستان استعفا کرد