پروتکل الحاقی و تهدیدهای آمریکا برای امنیت جهان

ادعای بایدن درباره تلاش برای اجرای پروتکل الحاقی توسط همه کشورها بیشتر به یک طنز تلخ شباهت دارد چرا که آمریکا خود بزرگترین ناقض قوانین آژانس و زمینه‌ساز بحران هسته‌ای در جهان است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: پروتکل الحاقی و تهدیدهای آمریکا برای امنیت جهان