طرح مطالبات کارکنان مخابرات گیلان و ناظران سازمان چای بارئیس مجلس

طرح مطالبات کارکنان مخابرات گیلان و ناظران سازمان چای بارئیس مجلس
خبرگزاری مهر
دریافت 8 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: طرح مطالبات کارکنان مخابرات گیلان و ناظران سازمان چای بارئیس مجلس

موضوعات مرتبط: کارکنان مخابرات گیلان مجلس