آخرین یهودی گریخته از افغانستان: به اسراییل می‌گویم به آمریکا اعتماد نکند

آخرین یهودی گریخته از افغانستان: به اسراییل می‌گویم به آمریکا اعتماد نکند
بی بی سی فارسی
آخرین یهودی گریخته از افغانستان: به اسراییل می‌گویم به آمریکا اعتماد نکندیک ساعت پیش

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

زبلون سیمینتوف بر مزار یکی از درگذشتگانش در کابل دعا می‌خواند

زبلون سیمینتوف، ۶۲ ساله و متولد هرات، آخرین یهودی باقیمانده در افغانستان که اخیرا آن کشور را ترک کرده، نحوه خروج ایالات متحده از افعانستان را مورد انتقاد قرار داده، هرچند گفته است که در صورت امکان، در نظر دارد به آمریکا مهاجرت کند.

به گزارش نشریه "تایمز آف اسرائیل"، آقای سیمینتوف که تنها یهودی باقیمانده در افغانستان بود و از کنیسه یهودیان در کابل مراقبت می‌کرد، به شبکه رادیویی اسرائیلی کان گفته است که با تسلط طالبان بر افغانستان جانش در خطر بود و چاره‌ای جز فرار به یک کشور همسایه نداشت.

اخیرا گزارش شد که وی به شرط به همراه بردن تعدادی از همسایگانش، حاضر به ترک کابل شد و امکان خروج آنان از افغانستان به مقصد یک کشور همسایه را یک بازرگان یهودی فراهم کرد.

او در این مصاحبه به شدت از "هرج و مرج" خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و گفت که "من به اسرائیل می‌گویم: به آمریکا اعتماد نکنید."

او آمریکا و جامعه بین‌المللی را متهم کرد که به جای صلح و آرامش، خونریزی را برای افغانستان به ارمغان آوردند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

زبلون در خانه‌اش در کابل در حالی که دوست مسلمان او نماز می‌خواند. (عکس آرشیویی، ۲۰۰۹)

در مورد سرنوشت کنیسه کابل، او معتقد است که طالبان این عبادتگاه را تخریب نخواهند کرد و ساختمان کنیسه باقی خواهد ماند.

او در این مصاحبه گفته است که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باعث خونریزی در افغانستان شدند. "آنها صلح نیاوردند و شهروندان را در این وضعیت رها کردند."

او در دوره قبلی تسلط طالبان همچنان در افغانستان ماند اما گفته بود که توسط طالبان شکنجه شده است. ظاهرا این بار به او هشدار داده شده بود که ممکن است اعضای تندرو طالبان یا افراد داعش در صدد قتل او برآیند.

او به رسانه‌ها گفته بود که در نظر دارد به آمریکا مهاجرت کند.

  • آخرین سیک‌ها و تنها یهودی افغانستان
  • آخرین یهودی کابل
  • اقلیت خاموش؛ آخرین سیکهای افغانستان
توضیح تصویر،

کنیسه یوها امروز یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات است

زندگی و سرنوشت آخرین یهودیان افغانستان در دو دهه اخیر همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار داشته است.

پس از ایجاد دولت اسراییل در سال ۱۹۴۸ میلادی، حدود پنج هزار یهودی افغان از افغانستان به اسراییل رفتند.

شماری دیگر نیز، در سال ۱۹۷۹ و به دنبال حمله نیروهای شوروی سابق، افغانستان را ترک کردند.

در کابل و برخی شهرهای دیگر از جمله هرات کنیسه‌ ها، عبادتگاه ها و برخی نشانه‌های جامعه یهودیان افغانستان هنوز باقی مانده است.

شهر هرات مرکز یکی از تمدن‌های یهودی در افغانستان بوده است که حدود ۱۵۰۰ سال جلال و رونق خودش را داشت.

قبرستانی که از قدیمی‌ترین گورستان‌های این شهر است و چندین کنیسه، عبادتگاه یهودیان هنوز در هرات پابرجاست.

توضیح تصویر،

تنها گورستان یهودی‌ها در هرات

آخرین خانواده‌های یهودی چهل - پنجاه سال پیش این شهر را به مقصد اسرائیل ترک کردند. چیزی که امروز در هرات مانده، یک قبرستان و چهار کنیسه است.

کنیسه یوها امروز یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات است که به شکل و ظاهر یک کنیسه و به عنوان میراث یهودی‌هایی که نسل‌ها در اینجا زندگی و عبادت کردند، حفظ شده است.

آخرین یهودی گریخته از افغانستان: به اسراییل می‌گویم به آمریکا اعتماد نکند

.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

زبلون سیمینتوف بر مزار یکی از درگذشتگانش در کابل دعا می‌خواند

زبلون سیمینتوف، ۶۲ ساله و متولد هرات، آخرین یهودی باقیمانده در افغانستان که اخیرا آن کشور را ترک کرده، نحوه خروج ایالات متحده از افعانستان را مورد انتقاد قرار داده، هرچند گفته است که در صورت امکان، در نظر دارد به آمریکا مهاجرت کند.

به گزارش نشریه "تایمز آف اسرائیل"، آقای سیمینتوف که تنها یهودی باقیمانده در افغانستان بود و از کنیسه یهودیان در کابل مراقبت می‌کرد، به شبکه رادیویی اسرائیلی کان گفته است که با تسلط طالبان بر افغانستان جانش در خطر بود و چاره‌ای جز فرار به یک کشور همسایه نداشت.

اخیرا گزارش شد که وی به شرط به همراه بردن تعدادی از همسایگانش، حاضر به ترک کابل شد و امکان خروج آنان از افغانستان به مقصد یک کشور همسایه را یک بازرگان یهودی فراهم کرد.

او در این مصاحبه به شدت از "هرج و مرج" خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و گفت که "من به اسرائیل می‌گویم: به آمریکا اعتماد نکنید."

او آمریکا و جامعه بین‌المللی را متهم کرد که به جای صلح و آرامش، خونریزی را برای افغانستان به ارمغان آوردند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

زبلون در خانه‌اش در کابل در حالی که دوست مسلمان او نماز می‌خواند. (عکس آرشیویی، ۲۰۰۹)

در مورد سرنوشت کنیسه کابل، او معتقد است که طالبان این عبادتگاه را تخریب نخواهند کرد و ساختمان کنیسه باقی خواهد ماند.

او در این مصاحبه گفته است که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باعث خونریزی در افغانستان شدند. "آنها صلح نیاوردند و شهروندان را در این وضعیت رها کردند."

او در دوره قبلی تسلط طالبان همچنان در افغانستان ماند اما گفته بود که توسط طالبان شکنجه شده است. ظاهرا این بار به او هشدار داده شده بود که ممکن است اعضای تندرو طالبان یا افراد داعش در صدد قتل او برآیند.

او به رسانه‌ها گفته بود که در نظر دارد به آمریکا مهاجرت کند.

توضیح تصویر،

کنیسه یوها امروز یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات است

زندگی و سرنوشت آخرین یهودیان افغانستان در دو دهه اخیر همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار داشته است.

پس از ایجاد دولت اسراییل در سال ۱۹۴۸ میلادی، حدود پنج هزار یهودی افغان از افغانستان به اسراییل رفتند.

شماری دیگر نیز، در سال ۱۹۷۹ و به دنبال حمله نیروهای شوروی سابق، افغانستان را ترک کردند.

در کابل و برخی شهرهای دیگر از جمله هرات کنیسه‌ ها، عبادتگاه ها و برخی نشانه‌های جامعه یهودیان افغانستان هنوز باقی مانده است.

شهر هرات مرکز یکی از تمدن‌های یهودی در افغانستان بوده است که حدود ۱۵۰۰ سال جلال و رونق خودش را داشت.

قبرستانی که از قدیمی‌ترین گورستان‌های این شهر است و چندین کنیسه، عبادتگاه یهودیان هنوز در هرات پابرجاست.

توضیح تصویر،

تنها گورستان یهودی‌ها در هرات

آخرین خانواده‌های یهودی چهل - پنجاه سال پیش این شهر را به مقصد اسرائیل ترک کردند. چیزی که امروز در هرات مانده، یک قبرستان و چهار کنیسه است.

کنیسه یوها امروز یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات است که به شکل و ظاهر یک کنیسه و به عنوان میراث یهودی‌هایی که نسل‌ها در اینجا زندگی و عبادت کردند، حفظ شده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

آخرین یهودی گریخته از افغانستان: به اسراییل می‌گویم به آمریکا اعتماد نکند

.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

زبلون سیمینتوف بر مزار یکی از درگذشتگانش در کابل دعا می‌خواند

زبلون سیمینتوف، ۶۲ ساله و متولد هرات، آخرین یهودی باقیمانده در افغانستان که اخیرا آن کشور را ترک کرده، نحوه خروج ایالات متحده از افعانستان را مورد انتقاد قرار داده، هرچند گفته است که در صورت امکان، در نظر دارد به آمریکا مهاجرت کند.

به گزارش نشریه "تایمز آف اسرائیل"، آقای سیمینتوف که تنها یهودی باقیمانده در افغانستان بود و از کنیسه یهودیان در کابل مراقبت می‌کرد، به شبکه رادیویی اسرائیلی کان گفته است که با تسلط طالبان بر افغانستان جانش در خطر بود و چاره‌ای جز فرار به یک کشور همسایه نداشت.

اخیرا گزارش شد که وی به شرط به همراه بردن تعدادی از همسایگانش، حاضر به ترک کابل شد و امکان خروج آنان از افغانستان به مقصد یک کشور همسایه را یک بازرگان یهودی فراهم کرد.

او در این مصاحبه به شدت از "هرج و مرج" خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرد و گفت که "من به اسرائیل می‌گویم: به آمریکا اعتماد نکنید."

او آمریکا و جامعه بین‌المللی را متهم کرد که به جای صلح و آرامش، خونریزی را برای افغانستان به ارمغان آوردند.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

زبلون در خانه‌اش در کابل در حالی که دوست مسلمان او نماز می‌خواند. (عکس آرشیویی، ۲۰۰۹)

در مورد سرنوشت کنیسه کابل، او معتقد است که طالبان این عبادتگاه را تخریب نخواهند کرد و ساختمان کنیسه باقی خواهد ماند.

او در این مصاحبه گفته است که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باعث خونریزی در افغانستان شدند. "آنها صلح نیاوردند و شهروندان را در این وضعیت رها کردند."

او در دوره قبلی تسلط طالبان همچنان در افغانستان ماند اما گفته بود که توسط طالبان شکنجه شده است. ظاهرا این بار به او هشدار داده شده بود که ممکن است اعضای تندرو طالبان یا افراد داعش در صدد قتل او برآیند.

او به رسانه‌ها گفته بود که در نظر دارد به آمریکا مهاجرت کند.

توضیح تصویر،

کنیسه یوها امروز یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات است

زندگی و سرنوشت آخرین یهودیان افغانستان در دو دهه اخیر همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار داشته است.

پس از ایجاد دولت اسراییل در سال ۱۹۴۸ میلادی، حدود پنج هزار یهودی افغان از افغانستان به اسراییل رفتند.

شماری دیگر نیز، در سال ۱۹۷۹ و به دنبال حمله نیروهای شوروی سابق، افغانستان را ترک کردند.

در کابل و برخی شهرهای دیگر از جمله هرات کنیسه‌ ها، عبادتگاه ها و برخی نشانه‌های جامعه یهودیان افغانستان هنوز باقی مانده است.

شهر هرات مرکز یکی از تمدن‌های یهودی در افغانستان بوده است که حدود ۱۵۰۰ سال جلال و رونق خودش را داشت.

قبرستانی که از قدیمی‌ترین گورستان‌های این شهر است و چندین کنیسه، عبادتگاه یهودیان هنوز در هرات پابرجاست.

توضیح تصویر،

تنها گورستان یهودی‌ها در هرات

آخرین خانواده‌های یهودی چهل - پنجاه سال پیش این شهر را به مقصد اسرائیل ترک کردند. چیزی که امروز در هرات مانده، یک قبرستان و چهار کنیسه است.

کنیسه یوها امروز یگانه عبادتگاه یهودیان در هرات است که به شکل و ظاهر یک کنیسه و به عنوان میراث یهودی‌هایی که نسل‌ها در اینجا زندگی و عبادت کردند، حفظ شده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: تبیین خنثی کننده حرکت دشمن است/ دوری از فریب و دروغ در تبیین