پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی به جامعه جهانی: به رسمیت شناختن طالبان را مشروط سازید

پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی به جامعه جهانی: به رسمیت شناختن طالبان را مشروط سازید
بی بی سی فارسی
پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی به جامعه جهانی: به رسمیت شناختن طالبان را مشروط سازید۶ ساعت پیش

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

گروه طالبان در دو هفته گذشته از دانش‌آموزان پسر خواستند به مکاتب بیاین ولی به دختران گفته اند منتظر بمانند

شماری از پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی ضمن نامه‌ای از مجامع بین‌المللی خواسته‌اند تا به رسمیت شناختن گروه طالبان را مشروط سازند.

آنها خواستار دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شده و گفته‌اند:" هر مرجعی را که مردم افغانستان را بهراساند، از حقوق اساسی آنها از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تردد محروم کند، محکوم می‌کنیم."

در این نامه با اشاره به ساختار دولت طالبان آمده است: چون دولتی با ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا در افغانستان وجود ندارد، باید جامعه بین‌المللی؛ آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، و سازمان‌های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی به رسمیت شناختن طالبان را مشروط به رعایت مواردی مانند؛ حقوق اساسی شهروندان، حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی زنان افغان کنند.

در این نامه، دسترسی برابر زنان به تحصیل، کار، عدالت، سیاست و مراقبت‌های بهداشتی که در قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ تصریح شده، از موارد حقوق زنان شمرده شده است.

در روزهای گذشته مقام‌های گروه طالبان گفته اند که کشورهای خارجی در امور افغانستان مداخله نکنند. آنها در مورد رعایت حقوق بشر هم گفته اند این گروه عفو عمومی اعلام کرده است و هیچ کسی مورد تهدید قرار ندارد. در مورد رعایت حقوق زنان، طالبان مرتب می‌گویند که آنها به حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستند و بعد از ایجاد محیط امن، ممانعتی بر تحصیل و اشتغال آنها نخواهد بود.

در این نامه آمده است که قبل از اینکه گروه طالبان به رسمیت شناخته شوند باید" هرگونه ارعاب و/یا خشونت انتقام جویانه، به ویژه در مورد افغان‌هایی که دارای تجربه کاری یا حمایتی در سازمان‌های بین المللی یا موضوعاتی هستند که توسط طالبان 'بدعت آمیز ' تلقی می‌شود، متوقف شود."

در این نامه، یکی دیگر از شرایط به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان، خروج نیروهای آنها از ولایت پنجشیر و ایجاد راه حل سیاسی بین طرفین درگیر ذکر شده است.

بیش از ۱۳۰ شخصیت دانشگاهی از جمله داریوش آشوری، بارنت روبین و نظیف شهرانی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

از ایجاد دولت سرپرست گروه طالبان که در آن محمد حسن آخوند، نخست وزیر اعلام شد، بیشتر از یک ماه می‌گذرد. در این دولت شبکه‌ حقانی سمت‌های کلیدی را به خود اختصاص داده است. دولت طالبان تا حالا از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

پیشتر، معاون دبیر کل سازمان ملل، در حاشیه هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دسترسی دختران به مکتب یکی از شرایط ضروری برای به رسمیت شناختن گروه طالبان است.

شماری از کشورهای اروپایی مانند، فرانسه، هلند، ایتالیا اعلام کرده اند که دولت گروه طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، دو هفته پیش گفت که کشورهای همسایه افغانستان در این مورد تصمیم جمعی خواهند گرفت.

این در حالی است که پاکستان، امارات متحده و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که رژیم قبلی طالبان در دهه ۹۰ را به رسمیت شناخته بودند.

خروج 'اجباری' ساکنان ولایت دایکندی؛ روستاهای خرکک و شاغولجه 'سه روز مهلت' برای ترک خانه‌هایشان دارند

نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر 'محاکمه صحرایی' کرده‌اند؛ طالبان: حقیقت ندارد

معاون دبیرکل سازمان ملل: 'برگشت دختران به تحصیل در به رسمیت شناختن دولت طالبان 'شرط ضروری' است

طالبان در چه صورت از سوی 'جامعه بین‌الملل' به رسمیت شناخته خواهد شد؟

عمران خان: 'کشورهای همسایه بطور جمعی درمورد به رسمیت شناختن دولت طالبان تصمیم خواهند گرفت'

پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی به جامعه جهانی: به رسمیت شناختن طالبان را مشروط سازید

کابل

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

گروه طالبان در دو هفته گذشته از دانش‌آموزان پسر خواستند به مکاتب بیاین ولی به دختران گفته اند منتظر بمانند

شماری از پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی ضمن نامه‌ای از مجامع بین‌المللی خواسته‌اند تا به رسمیت شناختن گروه طالبان را مشروط سازند.

آنها خواستار دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شده و گفته‌اند:" هر مرجعی را که مردم افغانستان را بهراساند، از حقوق اساسی آنها از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تردد محروم کند، محکوم می‌کنیم."

در این نامه با اشاره به ساختار دولت طالبان آمده است: چون دولتی با ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا در افغانستان وجود ندارد، باید جامعه بین‌المللی؛ آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، و سازمان‌های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی به رسمیت شناختن طالبان را مشروط به رعایت مواردی مانند؛ حقوق اساسی شهروندان، حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی زنان افغان کنند.

در این نامه، دسترسی برابر زنان به تحصیل، کار، عدالت، سیاست و مراقبت‌های بهداشتی که در قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ تصریح شده، از موارد حقوق زنان شمرده شده است.

در روزهای گذشته مقام‌های گروه طالبان گفته اند که کشورهای خارجی در امور افغانستان مداخله نکنند. آنها در مورد رعایت حقوق بشر هم گفته اند این گروه عفو عمومی اعلام کرده است و هیچ کسی مورد تهدید قرار ندارد. در مورد رعایت حقوق زنان، طالبان مرتب می‌گویند که آنها به حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستند و بعد از ایجاد محیط امن، ممانعتی بر تحصیل و اشتغال آنها نخواهد بود.

در این نامه آمده است که قبل از اینکه گروه طالبان به رسمیت شناخته شوند باید" هرگونه ارعاب و/یا خشونت انتقام جویانه، به ویژه در مورد افغان‌هایی که دارای تجربه کاری یا حمایتی در سازمان‌های بین المللی یا موضوعاتی هستند که توسط طالبان 'بدعت آمیز ' تلقی می‌شود، متوقف شود."

در این نامه، یکی دیگر از شرایط به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان، خروج نیروهای آنها از ولایت پنجشیر و ایجاد راه حل سیاسی بین طرفین درگیر ذکر شده است.

بیش از ۱۳۰ شخصیت دانشگاهی از جمله داریوش آشوری، بارنت روبین و نظیف شهرانی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

از ایجاد دولت سرپرست گروه طالبان که در آن محمد حسن آخوند، نخست وزیر اعلام شد، بیشتر از یک ماه می‌گذرد. در این دولت شبکه‌ حقانی سمت‌های کلیدی را به خود اختصاص داده است. دولت طالبان تا حالا از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

پیشتر، معاون دبیر کل سازمان ملل، در حاشیه هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دسترسی دختران به مکتب یکی از شرایط ضروری برای به رسمیت شناختن گروه طالبان است.

شماری از کشورهای اروپایی مانند، فرانسه، هلند، ایتالیا اعلام کرده اند که دولت گروه طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، دو هفته پیش گفت که کشورهای همسایه افغانستان در این مورد تصمیم جمعی خواهند گرفت.

این در حالی است که پاکستان، امارات متحده و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که رژیم قبلی طالبان در دهه ۹۰ را به رسمیت شناخته بودند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی به جامعه جهانی: به رسمیت شناختن طالبان را مشروط سازید

کابل

منبع تصویر، AFP

توضیح تصویر،

گروه طالبان در دو هفته گذشته از دانش‌آموزان پسر خواستند به مکاتب بیاین ولی به دختران گفته اند منتظر بمانند

شماری از پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی ضمن نامه‌ای از مجامع بین‌المللی خواسته‌اند تا به رسمیت شناختن گروه طالبان را مشروط سازند.

آنها خواستار دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شده و گفته‌اند:" هر مرجعی را که مردم افغانستان را بهراساند، از حقوق اساسی آنها از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تردد محروم کند، محکوم می‌کنیم."

در این نامه با اشاره به ساختار دولت طالبان آمده است: چون دولتی با ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا در افغانستان وجود ندارد، باید جامعه بین‌المللی؛ آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، و سازمان‌های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی به رسمیت شناختن طالبان را مشروط به رعایت مواردی مانند؛ حقوق اساسی شهروندان، حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی زنان افغان کنند.

در این نامه، دسترسی برابر زنان به تحصیل، کار، عدالت، سیاست و مراقبت‌های بهداشتی که در قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ تصریح شده، از موارد حقوق زنان شمرده شده است.

در روزهای گذشته مقام‌های گروه طالبان گفته اند که کشورهای خارجی در امور افغانستان مداخله نکنند. آنها در مورد رعایت حقوق بشر هم گفته اند این گروه عفو عمومی اعلام کرده است و هیچ کسی مورد تهدید قرار ندارد. در مورد رعایت حقوق زنان، طالبان مرتب می‌گویند که آنها به حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستند و بعد از ایجاد محیط امن، ممانعتی بر تحصیل و اشتغال آنها نخواهد بود.

در این نامه آمده است که قبل از اینکه گروه طالبان به رسمیت شناخته شوند باید" هرگونه ارعاب و/یا خشونت انتقام جویانه، به ویژه در مورد افغان‌هایی که دارای تجربه کاری یا حمایتی در سازمان‌های بین المللی یا موضوعاتی هستند که توسط طالبان 'بدعت آمیز ' تلقی می‌شود، متوقف شود."

در این نامه، یکی دیگر از شرایط به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان، خروج نیروهای آنها از ولایت پنجشیر و ایجاد راه حل سیاسی بین طرفین درگیر ذکر شده است.

بیش از ۱۳۰ شخصیت دانشگاهی از جمله داریوش آشوری، بارنت روبین و نظیف شهرانی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

از ایجاد دولت سرپرست گروه طالبان که در آن محمد حسن آخوند، نخست وزیر اعلام شد، بیشتر از یک ماه می‌گذرد. در این دولت شبکه‌ حقانی سمت‌های کلیدی را به خود اختصاص داده است. دولت طالبان تا حالا از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

پیشتر، معاون دبیر کل سازمان ملل، در حاشیه هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دسترسی دختران به مکتب یکی از شرایط ضروری برای به رسمیت شناختن گروه طالبان است.

شماری از کشورهای اروپایی مانند، فرانسه، هلند، ایتالیا اعلام کرده اند که دولت گروه طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، دو هفته پیش گفت که کشورهای همسایه افغانستان در این مورد تصمیم جمعی خواهند گرفت.

این در حالی است که پاکستان، امارات متحده و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که رژیم قبلی طالبان در دهه ۹۰ را به رسمیت شناخته بودند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: پژوهشگران و شخصیت‌های دانشگاهی به جامعه جهانی: به رسمیت شناختن طالبان را مشروط سازید