ترکیه از دیروز مرز رازی را بر روی شهروندان و کامیون های ایرانی بست.

ترکیه از دیروز مرز رازی را بر روی شهروندان و کامیون‌های ایرانی بست. 


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: ترکیه از دیروز مرز رازی را بر روی شهروندان و کامیون های ایرانی بست.