مسابقات ورودی به اردوی تیم های ملی کاراته در زنجان

مسابقات ورودی به اردوی تیم‌های ملی کاراته با نام جام امام علی (ع) و کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان در دو بخش پسران و دختران و به میزبانی دانشگاه زنجان در حال برگزاری است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: مسابقات ورودی به اردوی تیم های ملی کاراته در زنجان