معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه: انکار حقوق مردم فلسطین، به وخامت بیشتر وضعیت منطقه خاورمیانه خواهد انجامید

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: حمایت کورکورانه و لجام گسیخته از آپارتاید در فلسطین و انکار حقوق اساسی مردم فلسطین، به وخامت بیشتر وضعیت بی ثبات سراسر منطقه خاورمیانه خواهد انجامید.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه: انکار حقوق مردم فلسطین، به وخامت بیشتر وضعیت منطقه خاورمیانه خواهد انجامید