وزیر سابق صمت مشاور معاون اول رئیس جمهور شد

وزیر سابق صمت مشاور معاون اول رئیس جمهور شد
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  علیرضا رزم حسینی وزیر سابق صمت دولت دوازدهم، مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور پروژه‌های انتقال آب از دریا شد.

در این حکم محمد مخبر آمده است: تجربه جهانی و موفق اجرای پروژه‌های بزرگ موید لزوم پیش بینی ساز و کار مناسب و متناسب با آنهاست. نظر به شرایط اقلیمی فعلی و پیش بینی شده آینده و نیاز مبرم کشور به منابع پایدار آبی و با توجه به اجرای موفقیت آمیز خط انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور و لزوم توسعه خطوط دیگر و بهره مندی هر چه بیشتر دیگر نقاط کشور و با توجه به تایید و تاکید ریاست محترم جمهوری بر این امر و پیش بینی آن در اسناد و قوانین بالادستی و با عنایت به سابقه و تجربه ممتد جنابعالی در ایجاد هم افزایی بین تمامی ارکان کشور بدینوسیله جناب عالی را به سمت مشاور خود در امور پروژه‌های انتقال آب از دریا به نقاط نیازمند کشور، منصوب می‌نمایم. انتظار می‌رود با بهره گیری از تمامی خبرگان و ظرفیت‌های کشور این مأموریت بزرگ را با تمشیت امور شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نمایندگی از سهامداران بخش دولتی با جدیت دنبال نمائید. بدیهی است در اجرای مأموریت پیش گفته که جزو اولویت‌های دولت سیزدهم می‌باشد تمامی وزارتخانه ها، سازمان‌های مستقل و معاونین رئیس جمهور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور نهایت همکاری و معاضدت را با جنابعالی به عمل خواهند آورد.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: وزیر سابق صمت مشاور معاون اول رئیس جمهور شد