مردم به دلیل وضعیت اقتصادی خراب به وکلا دسترسی ندارند نه اینکه بگوییم عدم دسترسی به دلیل پایین بودن سرانه وکلا است

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: مردم به دلیل وضعیت اقتصادی خراب به وکلا دسترسی ندارند نه اینکه بگوییم عدم دسترسی به دلیل پایین بودن سرانه وکلا است