روزنامه مامور مهار گومیس در پرسپولیس مشخص شد ؛ دکه پارس فوتبال

روزنامه مامور مهار گومیس در پرسپولیس مشخص شد ؛ دکه پارس فوتبال
پارس فوتبال

گیشه اخبار داخلی پارس فوتبال همه روزه به بررسی نشریات ورزشی می پردازد. به بررسی روزنامه های ورزشی شنبه ۲۴ مهر ماه می پردازیم.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

عناوین روزنامه های ورزشی شنبه ۲۴ مهر ماه به شرح زیر است :

ایران ورزشی ؛ روی چه حسابی ۲۸ میلیارد به پرسپولیس کمک کردند ؟ (جلد روزنامه را در اینجا ببینید )

خبر ورزشی ؛ مامور مهار گومیس در پرسپولیس مشخص شد (جلد روزنامه را در اینجا ببینید )

منبع خبر: پارس فوتبال

اخبار مرتبط: روزنامه مامور مهار گومیس در پرسپولیس مشخص شد ؛ دکه پارس فوتبال