ملاک تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز علمی کاربردی

ملاک تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز علمی کاربردی
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، محسن محمدزاده از تأثیر نمره آزمون دوره‌های توانمندسازی رؤسای مراکز آموزشی در تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز خبر داد.

وی افزود: جلسات کمیته انتصاب رؤسای مراکز مطابق با تقویم زمانبندی در هرماه به منظور بررسی پرونده‌های تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز، برگزار می‌شود. در این جلسات پرونده‌های ارسالی از سوی واحدهای استانی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: تاکنون ۳۸ جلسه کمیته انتصاب برگزار شده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۳ پرونده در کمیته مربوطه مطرح شده است.

محمدزاده ادامه داد: با توجه به برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای رؤسای مراکز آموزشی و برگزاری آزمون دوره اول در دو مرحله و نیز اهمیت گذراندن این دوره‌ها برای رؤسای مراکز و تاکید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از این پس پرونده افرادی که در دوره‌های توانمندسازی شرکت و در آزمون‌های مربوطه حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند، در دستور کار کمیته قرار خواهد گرفت.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: ملاک تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز علمی کاربردی