موزه دفاع مقدس؛ محلی برای تبیین اندیشه‌های متعالی

مدیرعامل باغ موزه دفاع مقدس گفت: موزه دفاع مقدس محلی برای تعامل آموزش و تبیین اندیشه‌های متعالی و آموزش است و ما به عنوان مدیر عامل موزه ملی وظیفه داریم این گفتمان را به بهترین روش در منظر علاقه مندان انجام دهیم.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: مدیرعامل باغ موزه دفاع مقدس: موزه دفاع مقدس محلی برای تبیین اندیشه‌های متعالی است