تصویب ۱۳ آئین‌نامه آموزشی در رشته‌های علوم پزشکی / بازنگری ۱۰۶ برنامه آموزشی

تصویب ۱۳ آئین‌نامه آموزشی در رشته‌های علوم پزشکی / بازنگری ۱۰۶ برنامه آموزشی
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بر اساس اعلام شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بازنگری در مجموع ۱۰۶ برنامه آموزشی در این شورا بازنگری شده است که ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف را در سال ۹۶، ۳۸ برنامه آموزشی را در سال ۹۷، ۲۶ برنامه در سال ۹۸، ۱۷ برنامه در سال ۹۹ و شش برنامه نیز در نیمسال اول ۱۴۰۰ برنامه ریزی کردیم. ضمن اینکه استاندارد‌های ملی دوره دکتری عمومی پزشکی نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

در وزارت بهداشت در مجموع ۲۸ برنامه آموزشی جدید تدوین شده است که هشت برنامه آموزشی مصوب از ۲۲ مورد ضرورت سنجی در مقاطع مختلف آموزشی در سال ۹۶، هفت برنامه از ۳۰ مورد ضرورت سنجی در سال ۹۷، دو برنامه آموزشی مصوب از ۱۰ مورد ضرورت سنجی در سال ۹۸، شش برنامه از ۱۸ مورد ضرورت سنجی در سال ۹۹ و پنج برنامه نیز در نیمسال اول جاری مورد بازنگری قرار گرفت و علاوه بر تدوین برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۰ استاندارد‌های ملی دوره‌های دکتری عمومی دندانپزشکی و داروسازی نیز تدوین شده است.

برنامه آموزشی رشته‌های دندانپزشکی در کلیه مقاطع ۱۳ برنامه و برنامه آموزشی رشته‌های داروسازی نیز در مقاطع ۱۳ برنامه، برنامه آموزشی رشته‌های علوم پزشکی و کلیه مقاطع ۱۰۰ برنامه، برنامه آموزشی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بالینی در کلیه مقاطع ۱۱۰ برنامه و در نهایت برنامه آموزش دکتری و پزشکی عمومی شامل یک برنامه به زبان انگلیسی بازگرده شده است.

به طور کلی ۱۳ آئین نامه آموزشی در رشته‌های علوم پزشکی تصویب شده است، آئین نامه آموزشی بازنگری شده دوره دکتری عمومی پزشکی، آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی، آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، آئین نامه آموزشی استاد مشاور، آئین نامه کمیته‌های منطقه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی و تغییر عنوان دوره دکتری تخصصی پژوهش فناوری محور، آئین نامه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی، آئین نامه کمیسیون رهیافت همگرایی، آئین نامه دوره عالی پزشکی عمومی، آئین نامه دوره دستیاری رشته‌های داروسازی بالینی ۱۴۰۰، آئین نامه آموزشی پذیرش دانشجو در دوره PHD ۱۴۰۰ و آئین نامه هیات‌های ممتحنه و ارزشیابی رشته‌های علوم پزشکی ۱۴۰۰ از جمله این آئین نامه‌ها می‌باشد.

ضمن اینکه شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم و بهداشت، دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در موسسه، شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور، تفاهم نامه همکاری دو وزارتخانه علوم و بهداشت و در نهایت برگزاری جلسات مشترک با وزارت علوم از جمله اقدامات وزارت بهداشت در حوزه آموزش پزشکی طی سال‌های اخیر است.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: تصویب ۱۳ آئین‌نامه آموزشی در رشته‌های علوم پزشکی / بازنگری ۱۰۶ برنامه آموزشی