ما مردم پیچیده حاضریم تورم افزایش پیدا کنه، ولی مالیات ندیم...

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: ما مردم پیچیده حاضریم تورم افزایش پیدا کنه، ولی مالیات ندیم...