شناسایی هویت یکی از شهدای گمنام حاضر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از شناسایی هویت یکی از شهدای گمنام حاضر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: شناسایی هویت یکی از شهدای گمنام مدفون در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس