کسب رتبه دوم کشوری توسط شورای حل اختلاف استان اردبیل

طبق ارزیابی مرکز توسعه حل اختلاف، شورای حل اختلاف استان اردبیل رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: کسب رتبه دوم کشوری توسط شورای حل اختلاف استان اردبیل