تست هوش؛ پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین

تست هوش؛ پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین
باشگاه خبرنگاران

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،معما یا پازل چوب کبریت یکی از چالش برانگیزترین پازل ها می باشد. در این مقاله 10 نمونه از معماهای چوب کبریت را آورده ایم. با انجام آن ها در کنار دوستان، بهترین لحظه ها را برای خود رقم بزنید.

پازل شماره 1 چوب کبریت : با 4 حرکت تیر (پیکان) بزرگ را بشکنید و به دو تیر کوچک تبدیل کنید.

چالش – این پیکان بزرگتر را به 2 تیر کوچکتر شبیه به هم تقسیم کنید. 2 پیکان جدید باید نسبت یکسانی داشته باشد.

قانون – شما می توانید فقط 4 چوب کبریت را جابه جا کنید.

با 4 حرکت تیر بزرگ را به دو تیر کوچک تبدیل کنید

پازل شماره 2 چوب کبریت : شکل را به 3 مربع با اندازه های مشابه تبدیل کنید.

قانون – شما می توانید تنها 5 چوب کبریت را جابه جا کنید.

شکل را به 3 مربع با اندازه های مشابه تبدیل کنید.

پازل شماره 3 چوب کبریت : پلی بین خشکی و جزیره بسازید!

شما در جزیره ایستاده اید و می خواهید به جزیره بروید. هیچ پل بین سرزمین و جزیره وجود ندارد. شما فقط دو چوب کبریت دارید و هیچ چیز دیگری برای ایجاد پل بین خشکی و جزیره وجود ندارد. یک چوب کبریت برای ایجاد یک پل کوتاه است. چگونه پل احداث خواهید کرد؟

ممکن نیست. چون چوب کبریت به دلیل عدم پشتیبانی از یک طرف سقوط می کند.

پلی بین خشکی و جزیره بسازید

قرار دادن یک چوب کبریت برای پل کوتاه است

پازل شماره 4 چوب کبریت : با جا به جایی 3 چوب کبریت برج را وارونه کنید.

این یک پازل چوب کبریت بسیار جالب است که در آن شما باید برج را بدون تغییر ساختار برج وارونه کنید.

حرکت مجاز – 3 چوب کبریت

با جا به جایی 3 چوب کبریت برج را وارونه کنید

پازل شماره 5 چوب کبریت : پازل چوب کبریت بسازید.

2 عدد چوب کبریت را حرکت داده و یک چوب کبریت را بردارید تا جواب 1 داده شود.

گیج شده اید!

خارج از چارچوب فکر کنید! متفاوت فکر کنید!

پازل چوب کبریت بسازید

پازل شماره 6 چوب کبریت : پازل خانه را بچرخانید.

این یک پازل بسیار جالب است!

شما باید فقط یک چوب کبریت را جابجا کنید و خانه را از سمت شرق به سمت غرب بچرخانید.

پازل خانه را بچرخانید

پازل شماره 7 چوب کبریت : با حرکت 2 چوب کبریت یک معادله را حل کنید.

آیا می توانید فقط 2 چوب کبریت حرکت دهید و این معادله را به صورت درست حل کنید.

2 راه حل برای این شکل وجود دارد.

با حرکت 2 چوب کبریت یک معادله را حل کنید

پازل شماره 8 چوب کبریت : ساخت 4 مربع یک اندازه

با برداشتن 4 چوب کبریت از این شکل، 4 مربع به اندازه مساوی بسازید.

ساخت 4 مربع یک اندازه

پازل شماره 9 چوب کبریت : صندلی را برگردانید

صندلی روی زمین افتاد، شما باید صندلی را به حالت اولیه برگردانید.

قوانین – شما می توانید فقط 2 چوب کبریت را جابجا کنید.

صندلی را برگردانید

پازل شماره 10 چوب کبریت : صندلی را از راست به چپ بچرخانید.

صندلی را از جهت راست به جهت چپ بچرخانید.

قانون – فقط 2 چوب کبریت را می توانید جابجا کنید.

پاسخ پازل شماره 1 :

پاسخ پازل شماره 2 :

پاسخ پازل شماره 3 :

پاسخ پازل شماره 4 :

پاسخ پازل شماره 5 :

پاسخ پازل شماره 6 :

پاسخ پازل شماره 7 :

پاسخ پازل شماره 8 :

پاسخ پازل شماره 9 :

پاسخ پازل شماره 10 :

منبع:نازوب

انتهای پیام/

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: تست هوش؛ پازل و معماهای چوب کبریت های آتشین