مجلس ایران به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد نداد

مجلس ایران به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد نداد
بی بی سی فارسی
مجلس ایران به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد نداد۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، ۰۸:۳۴ GMTبه روز شده در ۵ ساعت پیش

منبع تصویر، isna

توضیح تصویر،

مسعود فیاضی دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ابراهیم رئیسی، برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران است

نمایندگان مجلس ایران به مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی پست ریاست وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد ندادند. به این ترتریب، این وزارتخانه که از ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی با سرپرست اداره می‌شود، باز هم بدون وزیر باقی ماند.

بر اساس گزارش ها از ایران، از مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه، ۱۴۰ نماینده به آقای فیاضی رای مخالف و ۱۱۵ نفر رای موافق دادند. ۵ نفر هم رای ممتنع گرفتند.

ابراهیم رئیسی امروز برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش شخصا به مجلس رفته بود. او گفته بود ۲۰ نفر برای وزارت آموزش و پرورش مطرح بودند اما سرانجام مسعود فیاضی انتخاب شد.

به گفته رئیس جمهوری ایران "شایستگی، محور انتخاب وزرا است و رفاقت، قرابت و فشارهای برخی رسانه‌ها هیچ کدام موجب معرفی فرد نمی‌شود".

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

ابراهیم رئیسی امروز برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش شخصا به مجلس شورای اسلامی رفته بود

کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی دیرور با وزارت مسعود فیاضی مخالفت کرد و او را برای کسب این کرسی بی‌تجربه خواند.

برخی از نمایندگان و رسانه‌های ایران هم از رئیس جمهوری این کشور بابت معرفی آقای فیاضی که برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران است، انتقاد کرده بودند.

اولین وزیر پیشنهادی آقای رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، حسین باغ گلی بود.

نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد ندادند و پس از آن رئیس جمهوری ایران برای این وزارتخانه مطابق قوانین، سرپرست تعیین کرد.

  • کابینه ابراهیم رئیسی؛ همه وزرای پیشنهادی به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد گرفتند
  • انتقاد از وزرای پیشنهادی رئیسی؛ 'وزیر زن معرفی نشد و میلیون‌ها سنی نادیده گرفته شدند'

مجلس ایران به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد نداد

فباضی

منبع تصویر، isna

توضیح تصویر،

مسعود فیاضی دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ابراهیم رئیسی، برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران است

نمایندگان مجلس ایران به مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی پست ریاست وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد ندادند. به این ترتریب، این وزارتخانه که از ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی با سرپرست اداره می‌شود، باز هم بدون وزیر باقی ماند.

بر اساس گزارش ها از ایران، از مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه، ۱۴۰ نماینده به آقای فیاضی رای مخالف و ۱۱۵ نفر رای موافق دادند. ۵ نفر هم رای ممتنع گرفتند.

ابراهیم رئیسی امروز برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش شخصا به مجلس رفته بود. او گفته بود ۲۰ نفر برای وزارت آموزش و پرورش مطرح بودند اما سرانجام مسعود فیاضی انتخاب شد.

به گفته رئیس جمهوری ایران "شایستگی، محور انتخاب وزرا است و رفاقت، قرابت و فشارهای برخی رسانه‌ها هیچ کدام موجب معرفی فرد نمی‌شود".

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

ابراهیم رئیسی امروز برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش شخصا به مجلس شورای اسلامی رفته بود

کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی دیرور با وزارت مسعود فیاضی مخالفت کرد و او را برای کسب این کرسی بی‌تجربه خواند.

برخی از نمایندگان و رسانه‌های ایران هم از رئیس جمهوری این کشور بابت معرفی آقای فیاضی که برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران است، انتقاد کرده بودند.

اولین وزیر پیشنهادی آقای رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، حسین باغ گلی بود.

نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد ندادند و پس از آن رئیس جمهوری ایران برای این وزارتخانه مطابق قوانین، سرپرست تعیین کرد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

مجلس ایران به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد نداد

فباضی

منبع تصویر، isna

توضیح تصویر،

مسعود فیاضی دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ابراهیم رئیسی، برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران است

نمایندگان مجلس ایران به مسعود فیاضی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی پست ریاست وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد ندادند. به این ترتریب، این وزارتخانه که از ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی با سرپرست اداره می‌شود، باز هم بدون وزیر باقی ماند.

بر اساس گزارش ها از ایران، از مجموع ۲۶۰ رای ماخوذه، ۱۴۰ نماینده به آقای فیاضی رای مخالف و ۱۱۵ نفر رای موافق دادند. ۵ نفر هم رای ممتنع گرفتند.

ابراهیم رئیسی امروز برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش شخصا به مجلس رفته بود. او گفته بود ۲۰ نفر برای وزارت آموزش و پرورش مطرح بودند اما سرانجام مسعود فیاضی انتخاب شد.

به گفته رئیس جمهوری ایران "شایستگی، محور انتخاب وزرا است و رفاقت، قرابت و فشارهای برخی رسانه‌ها هیچ کدام موجب معرفی فرد نمی‌شود".

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

ابراهیم رئیسی امروز برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش شخصا به مجلس شورای اسلامی رفته بود

کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی دیرور با وزارت مسعود فیاضی مخالفت کرد و او را برای کسب این کرسی بی‌تجربه خواند.

برخی از نمایندگان و رسانه‌های ایران هم از رئیس جمهوری این کشور بابت معرفی آقای فیاضی که برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران است، انتقاد کرده بودند.

اولین وزیر پیشنهادی آقای رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، حسین باغ گلی بود.

نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد ندادند و پس از آن رئیس جمهوری ایران برای این وزارتخانه مطابق قوانین، سرپرست تعیین کرد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: بودجه آموزش و پرورش 4/6 دهم کاهش پیدا کرده است. در هیچ کشوری این اتفاق نمی افتد