گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از جلسه رای اعتماد فیاضی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: بودجه آموزش و پرورش 4/6 دهم کاهش پیدا کرده است. در هیچ کشوری این اتفاق نمی افتد