ماجرای سرقت در ورزشگاه آزادی تهران

مجموعه ورزشی آزادی تهران در روزهای اخیر مورد چندین وقوع سرقت قرار گرفته است. مدیر این مجموعه نیز خود را مسئول برقراری حفاظت و امنیت اموال در محیط ورزشگاه نمی‌داند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: ماجرای سرقت در ورزشگاه آزادی تهران