رکوردهای نزولی پی در پی بورس

آفتاب‌‌نیوز :

بررسی آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار با ۱۴.۵۷ درصد کاهش از ۱۳۱ هزار و ۳۶۳ هزار میلیارد ریال در هفته گذشته به ۲۸۳ هزار و ۹۵ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. حجم کل معاملات این بازار نیز با کاهشی ۳۶.۱۸ درصدی از ۴۶ هزار و ۳۲۸ میلیون سهم تا ۲۹ هزار و ۵۶۵ میلیون سهم کاهش یافته است.

قدرت نمایی بازار بدهی

در حالی که بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در هفته جاری روندی نزولی داشتند بازار بدهی توانست در این هفته روندی صعودی داشته باشد به طوری که ارزش معاملات دربازار اول سهام با ۰.۳۹ درصد افزایش از ۱۰۵ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال به ۱۰۶ هزار و ۲۶۹میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات در بازار دوم سهام با ۴۴.۲۰ درصد کاهش از ۱۱۸ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال به ۶۵هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار بدهی توانست از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۳۰ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال در هفته جاری برسد. ارزش معاملات در بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله به ترتیب ۶۰.۴۴ و ۲۳.۱۵ درصد کاهش یافته است و از ۳۹۳ میلیارد ریال در بازار مشتقه به ۱۵۶ میلیارد ریال و از ۱۰۴ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال در صندوق‌ها به ۸۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

عقب نشینی دوباره شاخص‌ها

شاخص کل بورس و شاخص کل با معیار هم وزن در هفته جاری دوباره عقب نشستند به طوری که شاخص کل بورس با ۳.۱۴ درصد کاهش از یک میلیون و ۴۵۶ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد در هفته جاری رسید.

شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱.۱۶ درصد کاهش از ۳۹۱ هزار و ۲۸۴ واحد در هفته گذشته به ۳۸۶هزار و ۷۵۷ واحد در هفته جاری رسید.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: تسلیت رئیس مجلس خبرگان رهبری در پی درگذشت آیت الله مجتهد شبستری